วิทยากรผู้บรรยาย คือ : คุณทวีสุข  ธรรมศักดิ์ – ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  เน้นให้ความรู้และคำปรึกษาการจัดพอร์ต การออม การลงทุน และการวางแผนภาษีบุคคล (LTF , RMF) พร้อมทั้งทีมงานให้คำปรึกษาการจัดพอร์ตการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ กับนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป  สามารถโทรจองสำรองที่นั่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2268-1727-9 หรือ สมัครได้ที่นี่

รายละเอียดของงาน

วัน           :  วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553

เวลา        :  10.30 - 12.30 น.

สถานที่    :  ห้องประชุม ชั้น 2 บล.ไอร่า สาขาสุรวงศ์ อาคารวอลล์สตรีท(ถนนสุรวงศ์)

ผู้บรรยาย :  คุณทวีสุข  ธรรมศักดิ์

                   ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์

  09/10/10 ถึง 09/10/10 , 10:30:00 to 12:30:00
 

วิทยากรผู้บรรยาย คือ : คุณทวีสุข  ธรรมศักดิ์ – ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  เน้นให้ความรู้และคำปรึกษาการจัดพอร์ต การออม การลงทุน และการวางแผนภาษีบุคคล (LTF , RMF) พร้อมทั้งทีมงานให้คำปรึกษาการจัดพอร์ตการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ กับนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป  สามารถโทรจองสำรองที่นั่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2268-1727-9 หรือ สมัครได้ที่นี่

รายละเอียดของงาน

วัน           :  วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553

เวลา        :  10.30 - 12.30 น.

สถานที่    :  ห้องประชุม ชั้น 2 บล.ไอร่า สาขาสุรวงศ์ อาคารวอลล์สตรีท(ถนนสุรวงศ์)

ผู้บรรยาย :  คุณทวีสุข  ธรรมศักดิ์

                   ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์

  02/10/10 ถึง 02/10/10 , 10:30:00 to 12:30:00
 

QIQP-Quality Investment for Quality Profit(Technical Analysis & Elliot Wave Theory)

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้วิชา Technical Analysis & Elliot Wave

- Trend , Trend reversal and Elliot Wave Theory

- Price Pattern

- Indicator

- Fund Flow

- อคติทางจิตวิทยากับการซื้อขายทางเทคนิค

- การนำการวิเคราะห์ทางเทคนิคกำหนดกลยุทธ์การลงทุน

QIQP คือวิชาทางการเงิน 6 วิชา คือ :

1. Fund Flow เนื้อหาเกี่ยวกับ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ได้แก่ ระบบการเงิน ที่มาของเงิน และการหมุนเวียนของเงิน
2. Fundamental เนื้อหาเกี่ยวกับ ปัจจัยพื้นฐานทั้งด้าน Micro และ Macro
3. Elliot Wave Theory เนื้อหาเกี่ยวกับ ธรรมชาติของราคาหุ้น และทิศทางตลาดหุ้น
4. Technical Analysis เนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางเทคทิคเพื่อหาจังหวะในการซื้อขายหุ้นและตราสารทางการเงิน
5. News Analysis เนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข่าว โดยข่าวจะมีผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดการเงินและราคาหุ้นอย่างไร
6. The Psychology of Investing  เนื้อหาเกี่ยวกับ จิตวิทยาการลงทุน ความสามารถในการตัดสินใจของนักลงทุนแต่ละระดับ 

รายละเอียดของงาน

วัน            :  วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553
เวลา          :  12.30 – 17.00 น.
สถานที่      :  ห้องประชุมเอื้อวัฒนสกุล3 ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4
ผู้บรรยาย  :  คุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ 
                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้าทั่วไป
 

สนใจสำรองที่นั่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (เพียง 150 ที่นั่งเท่านั้น)ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2684-8888ต่อ 8867-8

  30/09/10 ถึง 30/09/10 , 12:30:00 to 17:00:00
 

วิทยากรผู้บรรยาย : คุณสมพงค์  เบญจเทพานันท์ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ จัดสัมมนาทิศทางตลาดหุ้นโลกพร้อมแนวโน้ม ราคาทองคำ และน้ำมันผ่านทางเลือกใหม่ของการลงทุน โดยผ่านบริการ Global Trading นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป สามารถโทรจองสำรองที่นั่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่อ 8761-2 หรือ สมัครได้ที่นี่

รายละเอียดของงาน

วัน          :  วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553

เวลา       :  14.00 - 16.00 น.

สถานที่    :  ห้องประชุม ชั้น 2 บล.ไอร่า สาขาสุรวงศ์ อาคารวอลล์สตรีท (ถนนสุรวงศ์)

  25/09/10 ถึง 25/09/10 , 14:00:00 to 16:00:00
 

วิทยากรผู้บรรยาย คือ : คุณทวีสุข  ธรรมศักดิ์ – ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  เน้นให้ความรู้และคำปรึกษาการจัดพอร์ต การออม การลงทุน และการวางแผนภาษีบุคคล (LTF , RMF) พร้อมทั้งทีมงานให้คำปรึกษาการจัดพอร์ตการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ กับนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป  สามารถโทรจองสำรองที่นั่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2268-1727-9 หรือ สมัครได้ที่นี่

รายละเอียดของงาน

วัน           :  วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553

เวลา        :  10.30 - 12.30 น.

สถานที่    :  ห้องประชุม ชั้น 2 บล.ไอร่า สาขาสุรวงศ์ อาคารวอลล์สตรีท(ถนนสุรวงศ์)

ผู้บรรยาย :  คุณทวีสุข  ธรรมศักดิ์

                   ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์

  25/09/10 ถึง 25/09/10 , 10:30:00 to 12:30:00
Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

July 2559
30 Jul 16 08:30:00
  ไม่เป็นเม่า ไม่ติดดอย..Mind Map ของการลงทุน(รุ่นที่1) ลงทะเบียนที่นี่
22 Jul 16 10:00:00
  ปรับพอร์ตหุ้นครึ่งปีหลังกับ AIRA ลงทะเบียนที่นี่