วิทยากรผู้บรรยาย คือ : คุณทวีสุข  ธรรมศักดิ์ – ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  เน้นสอนการวางแผนทำกำไรจากสิทธิลดหย่อนภาษี LTF , RMF พร้อมทั้งทีมงานให้คำปรึกษาการจัดพอร์ตการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ กับนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป  สามารถโทรจองสำรองที่นั่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2268-1727-9 หรือ สมัครได้ที่นี่

รายละเอียดของงาน

วัน           :  วันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2553

เวลา        :  10.30 - 12.30 น.

สถานที่    :  ห้องประชุม ชั้น 2 บล.ไอร่า สาขาสุรวงศ์ (ถนนสุรวงศ์)

ผู้บรรยาย :  คุณทวีสุข  ธรรมศักดิ์

                   ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์

  17/07/10 ถึง 17/07/10 , 10:30:00 to 12:30:00
 

วิทยากรผู้บรรยาย : คุณสมพงค์  เบญจเทพานันท์ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ จัดสัมมนาทิศทางตลาดหุ้นโลกพร้อมแนวโน้ม ราคาทองคำ และน้ำมันผ่านทางเลือกใหม่ของการลงทุน โดยผ่านบริการ Global Trading นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป สามารถโทรจองสำรองที่นั่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่อ 8761-2 หรือ สมัครได้ที่นี่

รายละเอียดของงาน

วัน           :  วันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2553

เวลา        :  14.00 - 16.00 น.

สถานที่    :  ห้องประชุม ชั้น 2 บล.ไอร่า สาขาสุรวงศ์ (ถนนสุรวงศ์)

 

  17/07/10 ถึง 17/07/10 , 14:00:00 to 16:00:00
 
เน้นสอน : Technical Analysis และทฤษฎี Elliot Wave Theory
โดยวิชา QIQP Program คือ Financial Clinic ที่เน้นการสอนนักลงทุนในวิชาทางการเงินให้เป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนและต้องการเรียนรู้ที่จะแก้ไขและบริหารพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเอง

ผู้เข้ารับฟังการสัมมนาจะได้ความรู้ทางการเงิน 6 วิชา คือ :
1. Fund Flow เนื้อหาเกี่ยวกับ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ได้แก่ ระบบการเงิน ที่มาของเงิน 
    และการหมุนเวียนของเงิน
2. Fundamental เนื้อหาเกี่ยวกับ ปัจจัยพื้นฐานทั้งด้าน Micro และ Macro
3. Elliot Wave Theory เนื้อหาเกี่ยวกับ ธรรมชาติของราคาหุ้น และทิศทางตลาดหุ้น
4. Technical Analysis เนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางเทคทิคเพื่อหาจังหวะใน 
    การซื้อขายหุ้นและตราสารทางการเงิน
5. News Analysis เนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข่าว โดยข่าวจะมีผลกระทบต่อภาพรวมของตลาด 
    การเงินและราคาหุ้นอย่างไร
6. The Psychology of Investing  เนื้อหาเกี่ยวกับ จิตวิทยาการลงทุน ความสามารถในการตัดสินใจของ 
    นักลงทุนแต่ละระดับ 


รายละเอียดของงาน

วัน           :  วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2553
เวลา         :  12.30 – 17.00 น.
สถานที่     :  ห้องประชุมเอื้อวัฒนสกุล3  ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4
ผู้บรรยาย :  คุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ 

                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้าทั่วไป
 

สนใจสำรองที่นั่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (เพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น) ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่อ 8867-8

  15/07/10 ถึง 15/07/10 , 12:30:00 to 17:00:00
 

วิทยากรผู้บรรยาย คือ : คุณทวีสุข  ธรรมศักดิ์ – ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  เน้นสอนการวางแผนทำกำไรจากสิทธิลดหย่อนภาษี LTF , RMF พร้อมทั้งทีมงานให้คำปรึกษาการจัดพอร์ตการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ กับนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป  สามารถโทรจองสำรองที่นั่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2268-1727-9 หรือ สมัครได้ที่นี่

รายละเอียดของงาน

วัน           :  วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2553

เวลา        :  18.00 - 19.30 น.

สถานที่    :  ห้องประชุม ชั้น 2 บล.ไอร่า สาขาสุรวงศ์ (ถนนสุรวงศ์)

ผู้บรรยาย :  คุณทวีสุข  ธรรมศักดิ์

                   ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์

  09/07/10 ถึง 09/07/10 , 18:00:00 to 19:30:00
 

วิทยากรผู้บรรยาย คือ : คุณทวีสุข  ธรรมศักดิ์ – ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  เน้นสอนการวางแผนทำกำไรจากสิทธิลดหย่อนภาษี LTF , RMF พร้อมทั้งทีมงานให้คำปรึกษาการจัดพอร์ตการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ กับนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป  สามารถโทรจองสำรองที่นั่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่อ 8761-2 หรือ สมัครได้ที่นี่

รายละเอียดของงาน

วัน           :  วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553

เวลา        :  10.30 - 12.30 น.

สถานที่    :  ห้องประชุม ชั้น 2 บล.ไอร่า สาขาสุรวงศ์ (ถนนสุรวงศ์)

ผู้บรรยาย :  คุณทวีสุข  ธรรมศักดิ์

                    ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์

  26/06/10 ถึง 26/06/10 , 10:30:00 to 12:30:00
Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]

Nov 2558
28 Nov 15 08:30:00
  จัดพอร์ตรับเศรษฐกิจฟื้นตัวปี 2559 ลงทะเบียนที่นี่