efin Trade+ (AUTO TRADE)
efin Trade+ (AUTO TRADE)


 

efin Trade Plus (AUTO TRADE)


Auto Trade เป็นระบบส่งคำสั่งอัตโนมัติเมื่อราคาหุ้นถึงเงื่อนไขตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ประหยัดเวลา ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ วางแผนการลงทุน สร้างกลยุทธ์การลงทุนของตัวเอง  โดยลูกค้าสามารถเลือกเงื่อนไขได้มากถึง 7 รูปแบบ ดังนี้

1. Simple Auto Trade : ซื้อ/ขายหุ้นที่ราคาเป้าหมายที่กำหนดไว้
 

ตัวอย่างการทำงาน คลิกที่นี่
 

2. Group Condition Auto Trade : ซื้อ/ขายหุ้นที่ราคาตลาดฯ ตามเงื่อนไขของค่าสัญญาณทางเทคนิค
 ตัวอย่างการทำงาน คลิกที่นี่
 

3. Money Management (MM) : การส่งคำสั่งโดยใช้หลัก Money Management ควบคุมการขาดทุน
 


ตัวอย่างการทำงาน คลิกที่นี่
 

4. Dollar Cost Average (DCA) : สร้างคำสั่งซื้อหุ้นล่วงหน้าสม่ำเสมอแบบ Dollar Cost Average
 
ตัวอย่างการทำงาน คลิกที่นี่
 

5. Pricing Zone : สร้างคำสั่งซื้อสะสมหุ้นล่วงหน้าโดยมีราคาที่ตั้งใจไว้แบบ Pricing Zone
 ตัวอย่างการทำงาน คลิกที่นี่
 

6. Timing Stop Auto Trade : ตั้งเงื่อนไขเพื่อซื้อขายตอนช่วงใกล้ปิดตลาด
 


ตัวอย่างการทำงาน คลิกที่นี่
 

7. SET Index Auto Trade : การส่งคำสั่งโดยอ้างอิงที่ราคา SET Index
 


ตัวอย่างการทำงาน คลิกที่นี่

 


1. ลูกค้าสร้างกลยุทธ์เงื่อนไขการซื้อ/ขายหุ้น 
2. ยืนยันการส่งคำสั่งซื้อ/ขายตามเงื่อนไขที่สร้างในข้อ 1
3. เมื่อเงื่อนไขในข้อ 1 เป็นจริงแล้ว (Order Trigger) ระบบถึงจะทำการส่งคำสั่งซื้อ/ขายไปตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ

ข้อควรจำ
• การส่งคำสั่งด้วย Auto Trade ในรูปแบบปกติ เงื่อนไขนั้นจะอยู่ไปตลอดจนกว่าเราจะไปยกเลิก (สูงสุด 180 วัน) หรือ  ราคาถึงเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดดังนั้นห้ามลืมเด็ดขาด หากต้องการให้ทำงานแค่วันเดียวต้องเลือก Expire: End Day ด้วย 
• ราคาหุ้นตัวไหนที่ถึงเงื่อนไข แต่ซื้อขายได้จำนวนหุ้นไม่ครบ เมื่อข้ามวันระบบ Auto Trade นั้นจะถือว่าทำงานไปแล้ว  ดังนั้นนักลงทุนต้องตรวจสอบอีกครั้ง
• ถึงเงื่อนไขและส่งคำสั่งออกไป 1 ครั้ง และ เมื่อซื้อขายหุ้นนั้นได้แล้วจะแจ้งอีก 1 ครั้ง  ซึ่งการแจ้งนั้นความช้าเร็วควบคุมไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบ Notification ของ IOS และ Android 
• สัญญาณเทคนิค Simple Moving Average (SMA) คำนวณราคาเป้าหมายใหม่และ update ทุกครึ่งวัน เช่น ถ้าสร้างเงื่อนไขตอนเช้าจะใช้ค่าSMA ของเมื่อวาน หากสร้างเงื่อนไขตอนบ่ายจะใช้ค่า SMA ของครึ่งเช้า   เป็นราคาเป้าหมายในการสร้างเงื่อนไข และจะปรับค่าให้อัตโนมัติทุกครึ่งวัน
• สัญญาณเทคนิค Break High/Low (HHV และ LLV) คำนวณใหม่และ update หลังตลาดปิดทุกวัน เช่น ถ้าสร้างเงื่อนไขวันนี้จะใช้ค่า HHV และ LLV ของเมื่อวาน เป็นราคาเป้าหมายในการสร้างเงื่อนไข และจะปรับค่าให้อัตโนมัติทุกวัน

    

 
LATEST NEWS