Streaming DCA
Streaming DCA

การลงทุนแบบ DCA (Dollar-Cost Averaging)


การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน DCA (Dollar-Cost Averaging) หรือ เป็นที่รู้จักกันในรูปแบบ การลงทุนซื้อหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ลงทุนเป็นงวดๆ ด้วยจำนวนเงินเท่าๆกัน โดยระยะเวลาของการลงทุนอาจกำหนดได้เอง เป็น รายสัปดาห์ รายเดือน ซึ่งการลงทุนแบบ DCA นั้นจะไม่สนใจราคา… ว่าจะขึ้นจะลงยังไง!!

การลงทุนด้วยการ ออมหุ้น แบบ DCA นั้น ใครทำได้บ้าง จริงๆแล้วการลงทุนในลักษณะนี้มันเป็นวิธีที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่ม มันเป็นวิธีการง่ายๆ และ Basic มาก เพียงแค่เราวางแผนว่าเราจะเอาเงินออมมาลงทุนอย่างไรเดือนละครั้ง ในจำนวนที่เท่าๆกันและมีการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนมากขึ้น


ข้อจำกัดของบัญชีออมหุ้น

1. สามารถใช้งานได้ผ่าน บัญชี Cash, Cash Balance 
2. รายชื่อหลักทรัพย์ที่สามารถทำ DCA ได้นั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดจากบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น
3. กำหนดหุ้นที่ลงทุนได้คือ SET50
4. วันที่หักบัญชีอัตโนมัติที่กำหนดไว้ ถ้าหากไม่มีเงินในบัญชีให้โบรกเกอร์ตัดเข้าระบบถือว่าลูกค้าผิดนัดชำระ
5. ถ้าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่ลงทุน หรือเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ลงทุน จะซื้อได้ที่ราคาเปิด หรือราคาปิดของวันที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น เราเลือกราคาเองไม่ได้
6. ผู้ลงทุนสามารถกำหนดเงื่อนไขการลงทุนได้ 5 Order (ไม่นับ Order ที่ Activated แล้ว)
7. มูลค่าการส่งคำสั่ง ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
8. หากหลักทรัพย์เกิด Corporate Action (CA) เช่น XD, XR… คำสั่งดังกล่าวยังคงดำเนินตามปกติ

เตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน Version Streaming ที่ใช้อยู่ได้ต้องอัพเดทเป็น Version ล่าสุด

1. Streaming for iPhone - Version 4.5 เครื่อง iPhone ที่ติดตั้ง iOS 9 ขึ้นไป
2. Streaming for Android 2.2 มือถือที่ run บนระบบปฏิบัติการ Android Version 4.4 ขึ้นไป


วิธีการเข้าใช้งาน DCA Order 

รองรับการใช้งานผ่าน iPhone และ Android… เข้าไปที่โปรแกรม “Streaming” จากนั้นไปที่เมนูหลัก “More” ตรงแถบด้านล่างขวามือ เลือกหัวข้อ “DCA Order” และ กด “Accept” ยอมรับเงื่อนไข
 


DCA Order ประกอบด้วย 3 เมนูหลักๆ คือ

1. Place Order เป็นเมนูสำหรับการส่งคำสั่งซื้อ DCA Order
2. Order Status เป็นเมนูสำหรับตรวจสอบสถานะการส่งคำสั่ง และ Cancel Order
3. Back Test เมนูนี้ใช้สำหรับการจำลองภาพรวมของการลงทุนในหุ้นย้อนหลังด้วยรูปแบบการลงทุน DCA เพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน…


เมื่อต้องการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ DCA Order เลือกที่เมนู “Place Order”
 


1. เลือกชื่อหุ้น โดยการกดที่ “Add or Edit Symbol” เพื่อเลือกชื่อหุ้น ซึ่งเป็น Symbol List ของหุ้นที่เราอนุญาตให้ส่งคำสั่งแบบ DCA ได้
 


2. Total amount per order (Baht) จำนวนเงินลงทุนแต่ละรอบ
 3. Frequency รูปแบบในการเลือกลงทุน ซึ่งสามารถเลือกได้แบบ Monthly, Weekly

- กรณีที่เลือก Monthly สามารถเลือกระบุวันตัดเงินของเราได้ดังนี้ วันที่ 1,5,15,25
- กรณีที่เลือก Weekly สามารถเลือกระบุ วันจันทร์ – ศุกร์

4. Time ช่วงเวลาที่ท่านต้องการจะลงทุน เลือกได้ 2 แบบ คือ Morning, Afternoon
5. Duration ระยะเวลาในการลงทุน

- กรณีที่เลือก Monthly ระยะเวลาในการลงทุนสามารถกำหนดเป็น 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน

- กรณีที่เลือก Weekly ระยะเวลาในการลงทุนสามารถกำหนดเป็น 4 สัปดาห์, 8 สัปดาห์, 12 สัปดาห์, 16 สัปดาห์


กำหนดเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อย จากนั้นระบุ PIN และกดปุ่ม “Submit” เพื่อส่งคำสั่ง

 


ตัวอย่างการส่งคำสั่ง

Symbol : AOT
จำนวนเงินลงทุนในแต่ละครั้ง : 5,000 บาท
ความถี่และระยะเวลาในการออม : 

- ซื้อทุกเดือนและซื้อทุกวันที่ 1 ของเดือน
- ซื้อตอนตลาดเปิดเช้า
- ซื้อติดต่อกัน 6 เดือน

 ตัวอย่าง เช่น ในวันที่ 1 หุ้น AOT ราคา 40 บาท ด้วยเงินลงทุน 5,000 บาทระบบจะส่งคำสั่งซื้อ 100 หุ้น โดยคำนวนจากราคาหุ้นข้างต้นและรวมค่าคอมมิชชั่นสูงสุด (0.257%) และเมื่อคำสั่งซื้อหุ้นถูกจับคู่แล้วจะชำระค่าหุ้นรวมค่าคอมมิชชั่นจริง

ผลลัพท์
ระบบจะส่งคำสั่งซื้อหุ้น AOT มูลค่าทั้งหมด 30,000 บาท ทุกเดือนเดือนละ 5,000 บาท ติดต่อกัน 6 เดือน โดยจะซื้อทุกวันที่ 1 ของเดือนในตอนเปิดตลาดเช้า


ข้อควรรู้ก่อนใช้ DCA Order

1. DCA Order ที่ส่งวันนี้ จะมีผลในวันทำการถัดไป
2. หุ้นที่สามารถส่ง DCA Order ขึ้นอยู่กับทางโบรกเกอร์ที่ให้บริการกำหนด
3. สามารถเลือกหุ้นที่จะส่ง Order ได้เฉพาะหุ้นที่โบรกเกอร์อนุญาตโดยจะแสดงในหน้าจอเลือกหุ้นที่จะส่ง
4. 1 user สามารถส่งคำสั่ง DCA Order ได้ไม่เกิน 5 Orders (5 DCA Order ตั้งรออยู่)
5. หากมีคำสั่ง DCA Order ตั้งรออยู่ จะไม่สามารถส่งคำสั่งใหม่ที่หุ้นเดิมได้
6. คำสั่งซื้อหุ้น DCA Order จะถูกส่งเข้าตลาดแบบ “MP-MTL” และ Volume  เป็น Board lot เท่านั้น (“MP-MTL” หมายถึง ส่งคำสั่งราคาจับคู่กับด้านตรงข้าม Best Offer ราคาเดียว และหากจับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งคำสั่งตั้งรอที่ราคาเดียวกับ Best Offer เดิม)
7.ระบบไม่ตรวจสอบวงเงินและพอร์ตตอนที่ตั้ง DCA Order โดยจะตรวจสอบเมื่อคำสั่งถึงเงื่อนไขที่ตั้งไว้และถูกส่งเข้าตลาด
8. หากวันที่กำหนดให้ส่งคำสั่ง DCA Order ตรงกับวันหยุด ระบบจะส่งคำสั่งในวันทำการถัดไป
9. DCA Order ที่ตั้งไว้จะถูกยกเลิกอัตโนมัติหากเกิดกรณีดังนี้
10. หุ้นที่มีการเปลี่ยนชื่อโบรกเกอร์ที่ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงไม่อนุญาตให้ซื้อหุ้นนั้นหลังจากที่ได้ตั้ง DCA Order


ตรวจสอบสถานะการส่งคำสั่ง และการ Cancel DCA Order ที่เมนู “Order Status”
 1. เลือกเมนู Order Status เพื่อตรวจสอบสถานะของ Order
2. หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่ง DCA เลือกที่เมนู “Order Status” > เลือก Cancel Order > จากนั้นเลือก Order ที่ต้องการยกเลิกและกด Cancel จะแสดงหน้าจอให้ยืนยันการยกเลิก Order จากนั้นกด Confirm เพื่อยืนยันการยกเลิกที่ต้องการ

Status ของ DCA Order

Waiting ระบบ Settrade ได้รับ DCA Order ที่ตั้งไว้แล้ว และกำลังรอให้ถึงเงื่อนไขที่ตั้งไว้
Activating DCA Order ที่ตั้งไว้เริ่มมี Active Transaction ที่ตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้แล้วบางส่วน
Done DCA Order ได้รับการ Activated ครบทุก Transaction
Cancelled DCA Order นั้นถูกยกเลิกทั้งหมดโดยผู้ใช้งาน หรือระบบยกเลิกให้โดยอัตโนมัติ เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหุ้น หรือ โบรกเกอร์มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่อนุญาตให้ส่งคำสั่ง DCA Order

**หาก Transaction ใดๆ ขึ้น Rejected แสดงว่าไม่สามารถส่งคำสั่งเข้าระบบได้ เนื่องจากพบความผิดปกติ เช่น วงเงินไม่พอ

แบบจำลอง Backtest เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน…

 

1. กรอกชื่อหุ้น Symbol ที่สนใจ
2. กรอก จำนวนเงิน ที่ต้องการลงทุนแต่ละรอบ (หมายเหตุ: จำนวนเงินที่ระบุต้องเพียงพอกับการซื้อหุ้นในกระดานหลัก 100 หุ้น (Board lot))
 

    


3. Frequency รูปแบบในการเลือกลงทุน ซึ่งสามารถเลือกได้แบบ Monthly (รายเดือน) หรือ Weekly (รายสัปดาห์)
4. Duration ระยะเวลาในการลงทุน
- กำหนดแบบ YTD ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
- กำหนดแบบตามจำนวนปีที่กำหนด เช่น 1Y, 3Y, 5Y จากนั้นกด “View Result” เพื่อยืนยันผลการจำลองการลงทุน


ผลลัพธ์จากการ Backtest
 

 


Capital Gain (Baht) กำไรที่จะได้รับเทียบกับราคา Close ของวันทำการก่อนหน้า
Dividend Receive (Baht) จำนวนเงินปันผลที่ได้รับทั้งหมด
 


Details
 Period ช่วงเวลาที่ลงทุน
Date วันที่ลงทุน
- No. of Transactions จำนวน Transaction ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
Total Volume จำนวนหุ้น

Investment Cost
 Cost amount (Baht) ต้นทุนที่ลงทุนไปทั้งหมด
Average Cost Per Shares ราคาเฉลี่ยต่อหุ้น

Market ValueMarket Value (Baht) มูลค่าของตลาด
EOD Price (Baht) ราคาปิดในวันทำการก่อนหน้า

Investment Cost Win Rate (โอกาสที่จะกำไร)

 


สมมุติฐานการคำนวณหาโอกาสที่จะกำไรจากเงินลงทุนในหุ้นจำนวนเงิน 1 ล้านบาทต่อเดือน และขายเมื่อครบ 1 ปี โดยเริ่มลงทุนตั้งแต่เปิดการซื้อขาย
 

Probability Rate : โอกาสที่จะกำไร (%) ในรอบ 1 ปี
Average Capital Gain : กำไรที่เฉลี่ยในรอบ 1 ปี
Average Dividend Receive : เงินปันผลเฉลี่ยที่ได้รับในรอบ 1 ปี

แจ้งเตือนลูกค้าผ่านทาง E-Mail
1. ระบบจะแจ้งเตือนก่อนการส่งคำสั่ง DCA Order ล่วงหน้า 3 วันทำการ
2. เมื่อคำสั่ง DCA Order ถูก Activate, Cancelled และ Expired ระบบจะดำเนินการส่ง E-Mail ณ สิ้นวันทำการ
3. กรณีหุ้นเปลี่ยนชื่อ หรือ Broker มีการแก้ไข List ของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ส่งคำสั่ง DCA ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งนั้นๆ ให้โดยอัตโนมัติในเย็นวันทำการก่อนหน้าวันเปลี่ยนชื่อหุ้น
4. กรณีระบบ Settrade DCA Order System ไม่สามารถให้บริการได้ จะมีการส่ง E-Mail แจ้งเตือน 

LATEST NEWS