คู่มือการใช้บริการ
Download > คู่มือการใช้บริการ
Keyword Search
1 |2 |3 |4
Page 1 of 4
คู่มือเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (Online Trading Open Account)
คู่มือเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (E-Open Account Global Trade)
คู่มือ AIRA Trade For PC
คู่มือ AIRA Trade Application
คู่มือ 2FA การยืนยันตัวตนด้วย 2 ปัจจัย
ชำระเงินค่าสินค้า/บริการ ด้วย Bill Payment ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง (KPLUS,SCB Easy,BualuangMBanking)
วิธีการฝากเงิน E-Payment Realtime เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
คู่มือลงทะเบียน (Registration)
ลืมรหัสผ่าน (Unlock/Reset Password, PIN)
คู่มือ IPO ONLINE
คู่มือการใช้บริการ Electronic form (ฝากเงิน, ถอนเงิน, โอนหลักทรัพย์, เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว,ช่องทางรับส่งเอกสาร, เปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ)
คู่มือกำหนดค่าผู้ใช้งาน (เปลียน Password, PIN, เบอร์มือถือ, E-mail, Default Account efin only)
คู่มือการทำ KYC+Suitability Test
Derivatives Conditional Order (คู่มือการใช้งาน)
Equity Conditional Order (คู่มือการใช้งาน)
1 |2 |3 |4
Page 1 of 4