คู่มือการใช้บริการ
Download > คู่มือการใช้บริการ
Keyword Search
1 |2 |3 |4
Page 1 of 4
AIRA Online Trading Registration
คู่มือเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (Online Trading Open Account)
ชำระเงินค่าสินค้า/บริการ ด้วย Bill Payment ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง (KPLUS,SCB Easy,BualuangMBanking)
ลืมรหัสผ่าน (Unlock/Reset Password, PIN)
คู่มือการใช้บริการ Electronic form (ฝากเงิน, ถอนเงิน, โอนหลักทรัพย์, เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว,ช่องทางรับส่งเอกสาร, เปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ)
คู่มือกำหนดค่าผู้ใช้งาน (เปลียน Password, PIN, เบอร์มือถือ, E-mail, Default Account efin only)
Derivatives Conditional Order (คู่มือการใช้งาน)
Conditional Order (คู่มือการใช้งาน)
คู่มือการตดิตตั้ง Net Framework4.5
คู่มือการทำ KYC+Suitability Test
วิธีแก้ไขเมลล์ที่ได้รับจาก @aira.co.th แล้วไปอยู่ใน จดหมายขยะ (Spam) ของ Gmail
การใช้งาน Aspen for Browser บน MACOSX (Safari)
วิธีการเข้าใช้งาน Aspen Mobile สำหรับลูกค้า AIRA
Aspen for Browser Quick User Guide
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Aspen for Browser
1 |2 |3 |4
Page 1 of 4