สมัครงาน
AIRA Securities Public Company Limited is a securities brokerage company, member of SET No. 48, which operates a full range of business. Our services include securities trading, investment banking, financial advisory, underwriting service and wealth management. Due to our rapid growth, we are looking for many of energetic, experienced, and talent professionals to join our team and share our prosperity with challenging career opportunities in the following positions.
 • IT Development Officer
 • Responsibilities: Urgently !!!

  • Code and test programming for software.
  • Develop and deploy computer applications.
  • Execute code builds to test and production environments.
  • Fix bugs in existing code.
  • Provide testing, documentation, training, and support for third-party software products.
  • Resolve user-submitted problems and questions.
  • All other duties as assigned.

  Qualifications:

  • Bachelor’s degree in computer science, engineering, or a related field
  • Experience in using API Back-end.
  • Proven experience with Programming languages (C++, VB.NET, C#)
  • Familiarity with HTML, JavaScript, CSS, and AJAX
  • Direct experience with Agile software development methodologies a plus

  Computer Programmer Skills:

  • Understanding of object-oriented software engineering
  • Track record of successful application development
  • Excellent complex problem solving and critical thinking skills
  • Working knowledge of SQL and Microsoft SQL Server
  • Solid troubleshooting and communication skills
  • Experience using Microsoft Office tools (Excel, Visio)
  • Demonstrated analytical and critical thinking abilities
   
  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.  All applications will be treated in strictly confidential and shortlisted candidates will be notified.

  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below. All applications will be treated in strictly confidential and shortlisted candidates will be notified.

  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited
  319ChamchuriSquare Building, 17thand 20thFloor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel.   02 080 2606 or Mobile: 080 445 8941 with K. Kornuma  Aimsem
  Fax.  02 160 5400
  E-mail: [email protected], [email protected]
  Website: www.aira.co.th

 • Investment Consultant/ผู้แนะนำการลงทุน ประจำสำนักงานใหญ่ และสาขาเชียงใหม่
 • Responsibilities : Urgently !!!

  Advice clients to invest in the stock exchange market and in other financial products.

  Qualifications :  

   
  • Male or Female age 22 - 28 years.
  • Bachelor’s degree in Business or other related fields.
  • Preferably 1 year experience, Equities/Derivatives License or No experience in stock broker is required. 
  • New graduates are welcome with full training provided by the company.
  • Either possess or being a candidate for Equitives/Derivaties License.
  • Energetic, eager to learn, and good team player.

  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.
   
  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.

  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.

  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited

  319 Chamchuri Square Building, 17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel : 02 080 2606
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : [email protected], [email protected]
  Website : www.aira.co.th
 
                                                                ดาวน์โหลด ใบสมัคร :   


ASK A QUESTION
ชื่อ* :
สกุล* :
E-mail* :
เบอร์โทรศัพท์* :
ข้อความ* :
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ กรุณากรอกในช่องรหัสยืนยันค่ะ * :