สมัครงาน
AIRA Securities Public Company Limited is a securities brokerage company, member of SET No. 48, which operates a full range of business. Our services include securities trading, investment banking, financial advisory, underwriting service and wealth management. Due to our rapid growth, we are looking for many of energetic, experienced, and talent professionals to join our team and share our prosperity with challenging career opportunities in the following positions.
 • Investment Consultant/ผู้แนะนำการลงทุน ประจำสำนักงานใหญ่ สาขาพหลโยธิน เชียงใหม่ วินด์มิลล์ กอล์ฟ
 • Responsibilities :

  Advice clients to invest in the stock exchange market and in other financial products.

  Qualifications :  

   
  • Male or Female age 22 - 28 years.
  • Bachelor’s degree in Business or other related fields.
  • Preferably 1 year experience, Equities/Derivatives License or No experience in stock broker is required. 
  • New graduates are welcome with full training provided by the company.
  • Either possess or being a candidate for Equitives/Derivaties License.
  • Energetic, eager to learn, and good team player.

  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.
   
  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.
  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.

  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited

  319 Chamchuri Square Building, 17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel : 02 684 8747
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : anu.d@aira.co.th, kornuma@aira.co.th
  Website : www.aira.co.th
 • Legal, Lawyer / นิติกร, นักกฏหมาย
 • Responsibilities: Urgently !

       • Assist the Company Lawyer in Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues.
       • Provide Legal Service in Reviewing and Drafting Contracts, Agreements and Legal Documents.

  Qualifications:

       • Bachelor or Higher Degree in Laws from a well-known university.
       • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws in Financial & Bank.
       • Familiar with SEC/SET Regulations would be an advantage.
       • Experience in Drafting and Negotiating in English and Thai.
       • Able to Perform well under Pressure and Tight Deadline.

   

  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.
   

  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.
  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.
   

  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited

  319 Chamchuri Square Building, 17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel :  02 684 8747
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : anu.d@aira.co.th, kornuma@aira.co.th

  Website : www.aira.co.th

 • Compliance & Internal Audit (Officer - Manager)
 • Responsibilities :
   
  • Participate in the Annual Audit planning Process.
  • Lead the audit team and execute the audit projects in the respective areas on a risk-based audit approach, i.e.
   • Wholesale Securities business including Corporate & Investment Banking, Treasury & Transaction Banking, or
   • Retail Business including Branch Operations, or
   • Risk and Support Functions.
  • Follow up to ensure the audit issues are rectified.
  • Participate in new product development and approval process.
  • Provide advisory services in relation to good control systems and regulatory requirements to the local management, and business/support units.

  Qualifications :    
      
  • Bachelor's Degree or higher in Laws, Accounting, Finance or related fields.
  • Minimun 3-5 years experiences in Compliance & Internal Audit in Securities Brokerage.
  • Good Knowledge in Securities Business.
  • Good Communications and Presentation Skill in Thai and English.
  • Good Computer skill i.e Microsoft word, Excel, Power Point.
  • Good Command of English.


  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.
   

  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.
  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited
  319 Chamchuri Square Building,17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel : 02 684 8747
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : anu.d@aira.co.th, kornuma@aira.co.th
  Website : www.aira.co.th

 • Operations - Open Account (Officer - Manager)
 • Responsibilities:

  ดูแล ตรวจสอบ ความถูกต้องการบัญทึกข้อมูลในการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า
  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการเปิดบัญชี โอนย้ายบัญชีลูกค้า
  ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการทบทวนวงเงิน / KYC, CDD / Suitability Test
  ควบคุมดูแลและตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ATS และประสานกับธนาคาร

  Qualifications:

  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ขึ้นไป ด้านเปิดบัญชีลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์
  มีประสบการณ์ในการใช้ระบบงาน Back Office – SBA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  มีความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในด้านการคำนวณ
  มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของ กลต. ตลท. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   

  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.
   

  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.
  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited

  319 Chamchuri Square Building, 17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel : 02 684 8747
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : anu.d@aira.co.th, kornuma@aira.co.th

  Website : www.aira.co.th

 
                                                                ดาวน์โหลด ใบสมัคร :   


ASK A QUESTION
ชื่อ* :
สกุล* :
E-mail* :
เบอร์โทรศัพท์* :
ข้อความ* :
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ กรุณากรอกในช่องรหัสยืนยันค่ะ * :