สมัครงาน
AIRA Securities Public Company Limited is a securities brokerage company, member of SET No. 48, which operates a full range of business. Our services include securities trading, investment banking, financial advisory, underwriting service and wealth management. Due to our rapid growth, we are looking for many of energetic, experienced, and talent professionals to join our team and share our prosperity with challenging career opportunities in the following positions.
 • Legal, Lawyer / นิติกร, นักกฏหมาย
 • Responsibilities: Urgently !!!

       • Assist the Company Lawyer in Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues.
       • Provide Legal Service in Reviewing and Drafting Contracts, Agreements and Legal Documents.

  Qualifications:

       • Bachelor or Higher Degree in Laws from a well-known university.
       • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws in Financial & Bank.
       • Familiar with SEC/SET Regulations would be an advantage.
       • Experience in Drafting and Negotiating in English and Thai.
       • Able to Perform well under Pressure and Tight Deadline.

   

  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.
   

  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.

  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.
   

  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited

  319 Chamchuri Square Building, 17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel :  02 080 2606
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : [email protected], [email protected]

  Website : www.aira.co.th

 • Financial Advisor / Investment Analyst
 • Responsibilities : Urgently !!!

  Provide financial advisory services to corporate clients. Deal execution including corporate finance, regulatory and marketing process.Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting, Economics, or Business.

  Qualifications :    
   
  • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting, Economics, or Business.
  • 5 years working experiences in IB, IPO, due diligence, M&A, corporate finance, etc.
  • Must posses Financial Advisory license.
  • Understanding of SEC & SET regulations is an advantage.
  • Good English with audit background is required.

  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.
   
  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address
  or via e-mail given below. All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.


  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited
  319 Chamchuri Square Building,17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel : 02 080 2606
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : [email protected], [email protected]
  Website : www.aira.co.th
 • Private Wealth and Fund Manager (ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล)
 • Responsibilities :
  • Build relationships with high net worth individuals and investors.
  • Propose investment advice and investment model to suitable with clients’ need.
  • Manage clients’ investment funds and maximize portfolio yield.
  • Ensure the activities to be in compliance with SET and SEC rules.
   
  Qualifications : 
  • Bachelor’s Degree or Higher in Finance, Economics, Accounting or related fields.
  • Having 3 years experiences in Managing Mutual Fund or Private Fund.
  • Holding Fund Manager License and CFA or CISA Level I is a plus.
  • Strong Conceptual, Communication and Analytical Skills.
  • Team Player Attitude with Enthusiasm and Energetic.
  • Good Communications and Presentation Skill in Thai and English.
  • Good Computer skill i.e. Microsoft word, Excel, Power Point.


  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.
   

  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.
  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.


  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited
  319 Chamchuri Square Building,17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel : 02 080 2606
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : [email protected], [email protected]

  Website : www.aira.co.th

 • Investment Consultant/ผู้แนะนำการลงทุน ประจำสนง.ใหญ่ และสาขา
 • Responsibilities : Urgently !!!

  Advice clients to invest in the stock exchange market and in other financial products.

  Qualifications :  

   
  • Male or Female age 22 - 28 years.
  • Bachelor’s degree in Business or other related fields.
  • Preferably 1 year experience, Equities/Derivatives License or No experience in stock broker is required. 
  • New graduates are welcome with full training provided by the company.
  • Either possess or being a candidate for Equitives/Derivaties License.
  • Energetic, eager to learn, and good team player.

  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.
   
  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.

  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.

  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited

  319 Chamchuri Square Building, 17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel : 02 080 2606
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : [email protected], [email protected]
  Website : www.aira.co.th
 
                                                                ดาวน์โหลด ใบสมัคร :   


ASK A QUESTION
ชื่อ* :
สกุล* :
E-mail* :
เบอร์โทรศัพท์* :
ข้อความ* :
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ กรุณากรอกในช่องรหัสยืนยันค่ะ * :