สมัครงาน
AIRA Securities Public Company Limited is a securities brokerage company, member of SET No. 48, which operates a full range of business. Our services include securities trading, investment banking, financial advisory, underwriting service and wealth management. Due to our rapid growth, we are looking for many of energetic, experienced, and talent professionals to join our team and share our prosperity with challenging career opportunities in the following positions.
 • Legal, Lawyer / นิติกร, นักกฏหมาย
 • Responsibilities:

       • Assist the Company Lawyer in Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues.
       • Provide Legal Service in Reviewing and Drafting Contracts, Agreements and Legal Documents.

  Qualifications:

       • Bachelor or Higher Degree in Laws from a well-known university.
       • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws in Financial & Bank.
       • Familiar with SEC/SET Regulations would be an advantage.
       • Experience in Drafting and Negotiating in English and Thai.
       • Able to Perform well under Pressure and Tight Deadline.

   

  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.
   

  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.
  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.
   

  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited

  319 Chamchuri Square Building, 17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel :  02 684 8747
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : anu.d@aira.co.th, kornuma@aira.co.th

  Website : www.aira.co.th

 • Private Wealth and Fund Manager (ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล)
 • Responsibilities :
   
  • Build relationships with high net worth individuals and investors.
  • Propose investment advice and investment model to suitable with clients’ need.
  • Manage clients’ investment funds and maximize portfolio yield.
  • Ensure the activities to be in compliance with SET and SEC rules.
   
  Qualifications : 

   
  • Bachelor’s Degree or Higher in Finance, Economics, Accounting or related fields.
  • Having 3 years experiences in Managing Mutual Fund or Private Fund.
  • Holding Fund Manager License and CFA or CISA Level I is a plus.
  • Strong Conceptual, Communication and Analytical Skills.
  • Team Player Attitude with Enthusiasm and Energetic.
  • Good Communications and Presentation Skill in Thai and English.
  • Good Computer skill i.e. Microsoft word, Excel, Power Point.


  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.
   

  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.
  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.


  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited
  319 Chamchuri Square Building,17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel : 02 684 8747
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : anu.d@aira.co.th, kornuma@aira.co.th

  Website : www.aira.co.th

 • Investment Consultant/เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสำนักงานใหญ่ และสาขา
 • Responsibilities :

  Advice clients to invest in the stock exchange market and in other financial products.

  Qualifications :  

   
  • Male or Female age 22 - 28 years.
  • Bachelor’s degree in Business or other related fields.
  • Preferably 1 year experience, Equities/Derivatives License or No experience in stock broker is required.  New graduates are welcome with full training provided by the company.
  • Either possess or being a candidate for Equitives/Derivaties License.
  • Energetic, eager to learn, and good team player.

  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.
   
  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.
  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.

  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited

  319 Chamchuri Square Building, 17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel : 02 684 8747
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : anu.d@aira.co.th, kornuma@aira.co.th
  Website : www.aira.co.th
 • Vice President - Accounting / ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
 • Responsibilities: 

       Manage all accounting functions including operational, cost, and managerial accounting,
  and monitor to ensure the accounting practices are complied with the standard and SET/SEC requirement.

  Qualifications:
   

  • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
  • 10 years experiences in all varieties of accounting functions.
  • With at least 5 years in stock brokerage company.
  • Good knowledge in NCR and new accounting standard.
  • Familiar with the system such as SUN is preferred.
  • Having audit background or CPA would be an advantage.
  • Team leadership and problem solving skills.


  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.
   

  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.
  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.
   

  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited

  319 Chamchuri Square Building, 17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel : 02 684 8747
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : anu.d@aira.co.th, kornuma@aira.co.th
  Website : www.aira.co.th

 • Accounting & Finance บัญชีและการเงิน (Manager or Assistant VP)
 • Responsibilities:
   
  • Prepare all transactions of general accounting and payment.
  • Monitor, review accounting, related system reports for accuracy and completeness.
  • Review Value added tax and Special Business tax and Withholding tax report and Corporate income tax.
  • Study and follow up new standardize of Accounting and Tax law.
  • Coordinate and encourage all Departments to follow company policy.
  • Accounting Knowledge and Management skill.
  • Responsible the process of closing account and reconciliations.
  • Supports budget and forecasting activities.


  Qualifications:
   

  • Bachelor or Master's Degree in Accounting.
  • At least 7 - 10 years’ experience in Securities accounting payable/receivable.
  • Accurately compile data, strong in analytical skills, Problem solving skills.
  • Excellent communication and interpersonal skills.
  • Strong conceptual, numeric ability, analytical skills and problem-solving skill. 
  • Team player attitude with enthusiasm and energetic.
  • Expertise in Microsoft application especially in MS. Excel would be advantage.
  • Supports budget and forecasting activities.

  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.
   
  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.
  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.


  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited
  319 Chamchuri Square Building,17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel : 02 684 8747
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : anu.d@aira.co.th, kornuma@aira.co.th
  Website : www.aira.co.th
 • VP-Compliance & Internal Audit
 • Responsibilities :
   
  • Participate in the Annual Audit planning Process.
  • Lead the audit team and execute the audit projects in the respective areas on a risk-based audit approach, i.e.
   • Wholesale Securities business including Corporate & Investment Banking, Treasury & Transaction Banking, or
   • Retail Business including Branch Operations, or
   • Risk and Support Functions.
  • Follow up to ensure the audit issues are rectified.
  • Participate in new product development and approval process.
  • Provide advisory services in relation to good control systems and regulatory requirements to the local management, and business/support units.

  Qualifications :
          
  • Bachelor's Degree or higher in Laws, Accounting, Finance or related fields.
  • Minimun 5-10 years experiences in Compliance & Internal Audit in Securities Brokerage.
  • Good Knowledge in Securities Business.
  • Good Communications and Presentation Skill in Thai and English.
  • Good Computer skill i.e Microsoft word, Excel, Power Point.
  • Good Command of English.


  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.
   

  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.
  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.


  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited
  319 Chamchuri Square Building,17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel : 02 684 8747
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : anu.d@aira.co.th, kornuma@aira.co.th
  Website : www.aira.co.th

 • Risk Management บริหารความเสี่ยง (Manager)
 • Responsibilities:
   
  • Performing risk analysis for various strategic and operational purposes such as financial and risk analysis, and making recommendations to senior management.
  • Monitor credit risk for Client & Company.
  • Monitor market risk in the areas of Equities Fixed Income, Proprietary Trading, and Private Fund.
  • Formulate and review of policies, development of methods to assess risks and ensuring the reliability of these methods.
  • Support to Anti-money Laundering officer


  Qualifications:
   

  • Bachelor or Master's Degree in Finance, Business Administration, Economics or other related field.
  • At least 3 - 5 years’ experience in credit / operation risk management, financial analysis or financial consulting will be an advantage.
  • Good knowledge of capital market, economy and investment tools.
  • Excellent communication and interpersonal skills.
  • Strong conceptual, numeric ability, analytical skills and problem-solving skill. 
  • Team player attitude with enthusiasm and energetic.
  • Expertise in Microsoft application especially in MS. Excel would be advantag.

  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences. 
   
  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.
  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.

   
  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited
  319 Chamchuri Square Building,17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel :  02 684 8747
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : anu.d@aira.co.th, kornuma@aira.co.th
  Website : www.aira.co.th
 • Receptionist / พนักงานต้อนรับ
 • Responsibilities :

  Take care of customer reception desk and provide general information on company’s products to customer.
  Act as customer service or contact point between external enquiry and internal resources.


  Qualifications :

   
  • Female, Age 20 years or above.
  • Bachelor's Degree in any related field.
  • At least 1-2 years working in receptionist, customer service or related field.
  • Experience in Bank or financial institute is a plus
  • Pleasant personality, service mind, interpersonal skills.
  • Good command of speaking English.

  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences. 

   
   Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.
  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.


  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited
  319 Chamchuri Square Building,17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel :  02 684 8747
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : anu.d@aira.co.th, kornuma@aira.co.th
  Website : www.aira.co.th
 • Vice President - IT / ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Responsibilities:
   

  • Manage and Maintain Securities Trading System (Hi Trade, i2 trade).
  • Coordinate to solve problem of system malfunction and errors.
  • Provide IT services in support of Front Office System’s users.
  • Manage IT infrastructure including Data Center, PCs, Servers, PABX and Software inventory.
  • Manage network infrastructure with respect to performance tuning, network security and capacity planning.
  • Communicate regularly with executive management on information technology.
  • Provide overall IT governance for the firm including IT Risk management, IT resource planning and IT Security implementation.
  • Trains and manages a team of IT staff.


  Qualifications:
   

  • Bachelor’s or Higher Degree in Computer Science, Computer Engineering or IT related fields.
  • Broad knowledge of computer applications, system installation, troubleshooting, problem determination, and operations techniques.
  • Advanced knowledge of Policy and Procedure methodologies, and development in a regulated environment.
  • Minimum 10 years’ experiences within Information Technology in securities brokerage business.
  • Excellent problem analysis, Analytical thinking, human relations, mature and good interpersonal skills.
  • Good presentation, communication and influence skills in negotiation and persuasion, ability to gain agreement and support at all levels in the organization.
  • Skill in Leadership and be able to build a team.


  AIRA offers a challenging career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences.

   

  Interested candidates please submit your application letter and resume together with a recent photo to company address or via e-mail given below.
  All applications will be treated in strictly confidential and short listed candidates will be notified.

  Human Resources Department
  AIRA Securities Public Company Limited

  319 Chamchuri Square Building, 17th and 20th Floor
  Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  Tel : 02 684 8747
  Fax : 02 160 5400
  E-mail : anu.d@aira.co.th, kornuma@aira.co.th
  Website : www.aira.co.th

   

 
                                                                ดาวน์โหลด ใบสมัคร :   


ASK A QUESTION
ชื่อ* :
สกุล* :
E-mail* :
เบอร์โทรศัพท์* :
ข้อความ* :
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ กรุณากรอกในช่องรหัสยืนยันค่ะ * :