เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > ภาพรวมบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทีมนักวิเคราะห์ นักการตลาดที่มีศักยภาพ ที่จะดูแลเงินลงทุนทุกบาทของท่าน ให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใต้หลักการบริหารงานของเราที่เน้นความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) เราขอเป็นทางเลือกใหม่ของนักลงทุน ที่จะให้ความไว้วางใจ และความเชื่อถือจากเรา และทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า สม่ำเสมอ และนำไปสู่ความมั่นคงในระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ครบทุกประเภท และเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลขที่ 48

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเป็นสมาชิกของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 
วิสัยทัศน์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่เสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ได้รับ และเราให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพสูงควบคู่กับการมีจริยธรรม และตระหนักที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และผู้ถือหุ้น รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ภายใต้ปรัชญาองค์กรที่มีความหมายอันมีนัยยะลึกซึ้ง นั่นคือ YOUR TRUSTED PARTNER หรือ เพื่อนคู่คิดในการลงทุน เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้
ปัจจุบันโลกของธุรกิจไร้พรมแดน เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมาย และทุกท่านก็กำลังมองหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างผมตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องในระยะยาว แต่จะเป็นอย่างไร หากว่าท่านยังไม่มีที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ซึ่งจะคอยให้คำแนะนำ และดูแลท่านในทุกสถานการณ์ ให้เราบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) เป็นเพื่อนคู่คิดในการลงทุนของคุณ เพื่อให้การลงทุนบรรลุเป้าหมายตามที่ท่านตั้งใจไว้ 

เพราะเรา บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์มืออาชีพ ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท พร้อมให้บริการท่านอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ โดดเด่นด้วยทีมงานบริหารมีประสบการณ์ทางด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและบุคคลากรที่มีศักยภาพ ทีมนักวิเคราะห์ วาณิชธนกิจ และทีมงานการตลาด พร้อมที่จะให้คำแนะนำแก่ท่านอย่างเต็มที่ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแหล่งข้อมูลครอบคลุมทั่วโลก ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านตลาดการเงิน ตลาดทุน ได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ช่วยให้ท่านก้าวทันสถานการณ์โลก 

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของการให้บริการของนักลงทุน และมีบริการทางด้านการเงินอื่นๆ ที่หลากหลายไว้คอยบริการนักลงทุน โดยที่เรามีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศ